პარტნიორები


სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის პრიორიტეტებია: ბუნებრივი რესურსების რაციონალურად გამოყენება,

CEA Tech

CEA Tech არის CEA-ს (საფრანგეთის ატომური ენერგიისა და ალტერნატიული ენერგიის კომისიის) ტექნოლოგიების კვლევის განყოფილება.

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საქმიანობა მიმართულია  მეცნიერების დაფინანსებისათვის განკუთვნილი სახსრების რაციონალური ხარჯვის  უზრუნველსაყოფად,

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ) — საქართველოს უძველესი და უდიდესი უმაღლესი სასწავლებელი.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი— უმსხვილესი და უმთავრესი ტექნიკური (საინჟინრო-ტექნოლოგიური და ჰუმანიტარული პროფილის) უმაღლესი სასწავლებელი საქართველოში.

Otto von Guericke Universität Magdeburg

ოტო ფონ გერიკე მაგდებურგის უნივერსიტეტი დაარსდა 1993 წელს და არის გერმანიის ერთ – ერთი ყველაზე ახალგაზრდა უნივერსიტეტი.

Berlin Adlershof Science City

ტექნოპარკი "Berlin Adlershof" წარმოადგენს ერთ-ერთ წარმატებულ მეცნიერულ-ტექნოლოგიური პარკების გაერთიანებას.